Szanowni Państwo,
aby dostosować procedurę dostępu do programu SPSS do potrzeb studentów i pracowników Akademii wdrożone zostało nowe rozwiązanie w zakresie pozyskiwania klucza licencji. Od tej pory cała procedura odbywa się wyłącznie przez Internet. W celu otrzymania klucza licencji do programu PS IMAGO4 (SPSS24) prosimy o postępowanie zgodnie ze wskazanymi poniżej krokami:
1. Wejdź na stronę https://tools.aps.edu.pl/spss (wymagane zalogowanie).
2. Przeczytaj uważnie oświadczenie oraz warunki licencji.
3. W ceu uzyskania klucza kliknij w przycisk "Akceptuję warunki"
4. Poczekaj na wygenerowanie i przesłanie klucza.
5. Sprawdź pocztę, na którą wysłana została wiadomość z kluczem licencyjnym.

Pobieranie programu PS IMAGO4(SPSS24 wymaga zalogowania kontem emailowym.

Spss 24 wersja 32 bit Wersja pod Windows.
Spss 24 wersja 64 bit Wersja pod Windows.
Spss wersja 24 Wersja pod Mac.

W przypadku problemów z instalacją prosimy odinstalować poprzednią wersję.
Program SPSS24 nie współpracuje z systemem Windows XP.

Pobieranie programu AMOS 24 wymaga zalogowania kontem emailowym. Amos wersja 24
Rozwiązanie PS IMAGO Academic – zawiera następujące komponenty: moduły IBM SPSS Statistics oraz PS IMAGO Pack rozbudowujący funkcjonalności narzędzia analitycznego w następujących obszarach: prezentacja wizualna na mapach Polski; procedury do zarządzania danymi i wynikami; procedury niestandardowej wizualizacji; formatowanie wyników w raportach; kurs obsługi PS IMAGO – Samouczek IBM SPSS Statistics. Zgodnie z aktualną polityką właściciela praw do oprogramowania IBM SPSS (IBM Corporation) na kolejny roczny okres obowiązywania licencji udostępniony będzie kod wyłącznie do jednej najnowszej wersji oprogramowania IBM SPSS Statistics 24 (tj. PS IMAGO Academic wer.4)


INSTRUKCJA AKTUALIZACJI LICENCJI LOKALNEJ PS IMAGO ORAZ PS IMAGO PRO W WERSJI 4.0.
W celu dokonania aktualizacji lub aktywacji nowej licencji należy uruchomić program do autoryzacji licencji PS IMAGO License Activator, który jest dostępny w grupie programowej rozwiązania PS IMAGO. W pierwszym oknie znajduje się podsumowanie stanu licencji. W następnym wyświetlany jest identyfikator sprzętowy komputera (ma postać np. 4-23F8A lub 100-2123F). W kolejnym kroku należy wpisać kody autoryzacyjne, przy czym można aktywować jednocześnie wiele kodów. Kody zostają przesłane do internetowego serwera licencji (jeżeli połączenie z Internetem odbywa się za pośrednictwem usługi serwera proxy, w kreatorze pojawia się możliwość przejścia do konfiguracji ustawień proxy). Pomyślne połączenie z serwerem internetowym kończy proces aktywacji licencji. W sytuacji braku połączenia z internetowym serwerem licencji, aktualizacja dokonywana jest poprzez wprowadzenie kodu licencyjnego. Aby uzyskać odpowiedni kod licencyjny, należy zwrócić się do naszej firmy (tel. 12 636 96 80 wew. 101 lub a.trzos@predictivesolutions.pl). Prosimy o podanie numeru licencji lub kodu autoryzacyjnego oraz identyfikatora sprzętowego komputera, na którym zainstalowano rozwiązanie PS IMAGO (identyfikator komputera jest wyświetlany w drugim oknie programu PS IMAGO License Activator). Procedura aktywacji licencji kodem licencyjnym jest taka sama, jak ta opisana powyżej. Kod licencyjny pozwala na autoryzację oprogramowania tylko na konkretnym komputerze, dla którego został wygenerowany.